Koulutustarjontaa

Koulutukset on tarkoitettu matematiikka opettaville opettajille: luokanopettajille, aineenopettajille, erityisopettajille ja koulunkäyntiavustajille. Koulutuksia voi tilata kunta- tai koulukohtaisesti. Koulutushinnaston avulla voi laskea kustannuksia.  Koulutukset ovat toiminnallisia ja sopiva ryhmäkoko on n. 20-25 henkilöä.

Luvut ja laskutoimitukset

 • lukujen havainnollistamien ja ymmärtäminen erilaisilla lukualueilla
 • laskutoimitusten havainnollistaminen ja laskutoimitusten periaatteiden ymmärtäminen
 • murtolukujen ja desimaalilukujen havainnollistamine n osana muita lukuja
 • erilaisten toiminnallisten välineiden esittelyä (värinapit, multilink-palikat, kymmenjärjestelmävälineet, murtokakut, desimaaliosat yms.)

Geometriakurssi

 • geometristen käsitteiden (piiri, pinta-ala, tilavuus, kuvio, kappale yms) selventämistä toiminnallisin välinen (geolauta, geometriset palat, paperi, naru yms.)
 • kolmiulotteisten kappaleiden tutkimista
 • kaksiulotteisten kuvioiden tutkimista
 • yksikkömuunnosten toiminnallista selventämistä

 

Toiminnalliset ja ongelmakeskeiset työskentelytavat

 • Miten matematiikkaa voidaan opettaa muuten kuin kirjan sivuja laskien?
 • Miten järjestetään opetus siten, että oppilaissa herää onnistumisen kokemuksia ja heillä on mahdollisuus oivaltaa itse?
 • Miten matemaattista ajattelua voidaan opettaa järjestelmällisesti?
 • Miten rakennetaan ongelmakeskeinen ja tutkivaan oppimiseen pohjautuva oppitunti?
 • Miten oppilas voi iloita ja nauttia matematiikan opiskelusta?

 

Matemaattiset pelit ja leikit

 • Mitä matematiikkaa voidaan oppia pelaamalla?
 • Mitkä ops:n osa-alueet sopivat pelaamiseen ja leikkimiseen?
 • erilaisten pelien pelaamista
 • oman pelin keksiminen

 

Pattern Blocks – geometriset palat: yksi matemaattinen väline ja sen lukuisat käyttötarkoitukset

 • piiri ja pinta-ala
 • symmetria
 • matemaattinen suhde
 • murtoluvun käsite
 • geometriset pinnantäyttömallit (tesselaatio)
 • kappaleiden tilavuuden laskeminen

 

Matematiikka ja kuvataide- erilaisia matematiikkaa ja kuvataidetta yhdistaviä tehtäviä

 • suorista käyriksi Naum Gabon hengessä
 • ympyrän kaunis maailma: ruusukkeet
 • kuinka luoda kauniita rakenteita: herneet ja cocktailtikut
 • upeat pinnanmuodot M.S. Escherin hengessä
 • origamit kuvataiteessa ja geometriassa
 • optiset harhat: kuinka voin tehdä omia töitä

 

Matematiikan eriyttäminen ja oppimisvaikeudet

 • mitkä kaikki tehtävät ovat matematiikkaa ja opetussuunnitelman mukaista toimintaa
 • mihin kannattaa keskittyä , kun matematiikan opiskelu tuntuu vaikealta
 • matematiikan keskeiset käsitteet- ohjelman esittelyä
 • erilaisia eriyttämis- ja opetusjärjestelyideoita
 • runsaasti toiminnallista harjoittelua keskeisiin asioihin liittyen

Räätälöidyt koulutukset

 • Onko koulussanne tai kunnassanne jokin tietty asia, johon haluatte koulutusta? Onko koulun matematiikkavarastossa välineitä, joita ette osaa käyttää? Haluatteko perustaa Matikkaluokan ja mietitte, mitä välineitä sinne hankitaan? Ottakaa yhteyttä – ongelmat on ratkaistavissa!