CV

Pauli Nousiainen

1.Koulutus

- luokanopettaja, KM, valmistunut keväällä 1995

 

2. Työkokemus

- luokanopettajana Töyrynummen ala-asteella Helsingissä syksystä 1995. Vuorotteluvapaat: 1998-1999 (lukuvuosi) ja 2007 syksy.

- Helsingin kaupungin Matikkamaassa pedagoginen yhteyshenkilö yhtäjaksoisesti syksystä 1999 lähtien. Tehtävä on ollut määrällisesti 2-3 vuosiviikkotuntia, joten sitä on toteutettu luokanopettajan työn ohella.

tehtävänkuva:

a) peruskoulun opettajien täydennyskouluttaminen, suunnittelu ja toteutus. Oma tehtäväni on liittynyt lähinnä vuosiluokkien 1-6- matematiikkaan. Koulutettavina on ollut enimmäkseen luokanopettajia, heidän lisäkseen erityisopettajia, koulunkäyntiavustajia, matematiikan aineenopettajia, lastentarhanopettajia, ja opiskelijoita kaikista edellä mainituista ryhmistä

b) useiden koulutuksien pitäminen vuosittain. Niiden teemoina on ollut

 • oppisisältöjä: luvut ja laskutoimitukset, mittaaminen, geometria yms.
 • työskentelymenetelmät: toimintavälineden kanssa työskentely, ongelmakeskeinen oppiminen
 • erilaiset oppilasryhmät
 • toiminnallinen työskentely oppilaiden kanssa (opettajat ovat voineet tulla seuraamaan opetusta)
 • matemaattiset pelit
 • matematiikan opetuksen suunnittelu
 • matematiikan koulukohtaisten opetussuunnitelmien laatiminen
 • arviointi matematiikassa

c) Lisäksi työnkuva on sisältänyt erilaisissa kehittämishankkeissa toimimista. Esimerkkinä mainittakoon Matematiikan keskeiset käsitteet- kirjanen.

 

3. Oma kouluttautuminen matematiikassa

1-3 päivän koulutuksia vuodesta 1998 lähtien

 • Geometriakoulutus (kouluttaja Jaakko Joki)
 • Oppimisvaikeudet (Pekka Räsänen)
 • PiMake eli pienten lasten matemaattinen kehittäminen (useita kouluttajia)
 • Lahjakkaat oppilaat (John Berry)
 • Useita opetushallituksen järjestämiä matematiikkakoulutuksia ja muita LUMA-koulutuksia
 • Kolme Luma-risteilyä
 • ATM:n järjestämä matematiikka konferenssi Telfordissa 4 pv

Lisäksi tärkein oma kouluttautumiseni on tapahtunut Helsingin Matikkamaassa, jossa olen käynyt keskusteluja matematiikasta Hannele Ikäheimon, Eija Voutilaisen, Karin Kairavuon, Anssi Pakulan ja Pirjo Turusen kanssa.